Ontrafeling van doen

Klein, nietig, groots, ruimhartig…. En bizar.

Mensen.

Speels. Wonderbaarlijk. Ernstig.

Onder wat zich toont verschuilen zich complexe lagen van motivatie, ambitie, emotie.                                                          Liefde, zorg, verdriet, wreedheid, jaloezie, machtsstreven.                                                                                                               Mensen laten zich kennen door hun handelingen. Ideeën worden zichtbaar in daden.

Kijkend naar het menselijk doen probeer ik te onrafelen waar ik eigenlijk getuige van ben. Waar is een begin. Wat zijn de onderliggende gelaagdheden. Wat is oorzaak en wat gevolg.

Ieder doen, iedere handeling heeft consequenties. Al die losse handelingen geven richting aan de wereld waarin we leven. Soms vreugdevol, soms ernstig, soms niet te overzien.

Tekeningen, collages, installaties en soms schilderijen zijn het verslag van mijn inzichten; een soort stand van zaken in allerlei kwesties.

De titel benoemt in een werkwoord het uitgangspunt voor het betreffende werk.

 

atelierpraktijk

In het atelier produceer ik  tekeningen, schilderijen en 3D voorwerpen. Deze worden daarna uit elkaar gehaald; gedeformeerd , geknipt geplakt, gestapeld. De samenhang van deze losse beeldelementen kan lang onduidelijk zijn. Ze zwerven kris kras door het atelier en vinden uiteindelijk een plek in een collage of andersoortig werk.

Dit behoeft geen definitieve plaats te zijn, maar zolang het me bevalt en het een nieuwe versie van de werkelijkheid oplevert mogen ze blijven waar ze zijn. De beelden zijn daardoor nooit klaar.

Dit proces van "maken- vernietigen- opnieuw maken"  kan eindeloos doorgaan. Soms wordt achteraf duidelijk dat in dit proces goede werken verloren zijn gegaan.

In het materiaalgebruik stel ik geen beperkingen en is alles mogelijk.

8 oktober 2019