Klein, nietig.

Of groots, ruimhartig.

Mensen. 

Speels. Wonderbaarlijk.

Onder het zichtbare verschuilen zich complexe lagen van motivatie, ambitie, emotie.                                                         Liefde, zorg, verdriet, wreedheid, jaloezie, machtsstreven.                                                                                                               Mensen laten zich kennen door hun handelingen. 

In mijn werk neem ik die menselijke handelingen letterlijk en vraag me af wat de basisbeweging is die voorafgaat aan alle vervolg. Iedere beginbeweging, ieder doen of laten heeft consequenties. Samen zijn die handelingen de radertjes die richting geven aan de wereld wereld waarin we leven.

In mijn werk zoek en onderzoek ik dat wat schuilt. Tekeningen, collages, installaties en soms schilderijen zijn daarvan het verslag.

De titel benoemt in een werkwoord de grondslag, de basishandeling, die uitgangspunt is voor het betreffende werk.

 

atelierpraktijk

In het atelier produceer ik  tekeningen, schilderijen en 3D voorwerpen. Deze worden daarna uit elkaar gehaald; gedeformeerd , geknipt geplakt, gestapeld. De samenhang van deze losse beeldelementen kan lang onduidelijk zijn. Ze zwerven kris kras door het atelier en vinden uiteindelijk een plek in een collage of andersoortig werk.

Dit behoeft geen definitieve plaats te zijn, maar zolang het me bevalt en het een nieuwe versie van de werkelijkheid oplevert mogen ze blijven waar ze zijn. De beelden zijn daardoor nooit klaar.

Dit proces van "maken- vernietigen- opnieuw maken"  kan eindeloos doorgaan. Soms wordt achteraf duidelijk dat in dit proces goede werken verloren zijn gegaan.

In het materiaalgebruik stel ik geen beperkingen en is alles mogelijk.

20 aug 2018